Zaznacz stronę

Fundacja „Powiemy To”

Kompleksowa terapia jąkania

Fundacja „Powiemy To”  specjalizuje się w terapii jąkania od 2016 roku. Posiadamy największe doświadczenie w woj. lubelskim.

Naszym głównym celem jest zapewnienie wsparcia i opieki osobom z jąkaniem, niezależnie od wieku czy stopnia nasilenia objawów. Działamy zgodnie z najnowszymi i skutecznymi metodami oraz technikami terapeutycznymi, które są indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego pacjenta.

Nasza doświadczona kadra terapeutów jest gotowa pomóc w pokonaniu trudności z jąkaniem i poprawić jakość życia naszych pacjentów. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi osiągniemy wspólnie pozytywne rezultaty. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług i rozpoczęcia drogi ku dobrej komunikacji.

Terapia jąkania

Zapraszamy na spotkania grup terapeutycznych.

Grupa dla dzieci z wieku szkolnym do 12 lat

09. III. 2024. Godziny 12,00 – 14,00.

Spotkanie jest  kierowane do dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców.

Prosimy o wcześniejsze zapisy!

Miejsce:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Powiemy To”, ul. Narutowicza 74, 20-013 Lublin

 

Terapia jąkania

Zapraszamy na spotkania grup terapeutycznych.

Grupa dla dzieci z wieku szkolnym od 12 lat

02. III. 2024. Godziny 12,00 – 14,00.

Spotkanie jest  kierowane do dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców.

Prosimy o wcześniejsze zapisy!

Miejsce:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Powiemy To”, ul. Narutowicza 74, 20-013 Lublin

 

 Indywidualne konsultacje:

02. III.2024. g. 9,00 – 12.00.

09. III.2024. g. 9,00 – 12.00.

Zapisy: tel. 510 600 866 e-mail: kontakt@terapiajakania.eu

Ważne informacje!

I. Zapisy na spotkania grup terapeutycznych:

  1. Aby zakwalifikować się na spotkania grup terapeutycznych, prosimy o zapisanie się na indywidualną konsultację.
  2. W spotkaniach zalecamy, aby rodzice uczestniczyli razem z dziećmi. Wyjątek stanowią konsultacje dla dzieci w wieku przedszkolnym, na które rodzice przychodzą sami.

Dodatkowo, istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej ścieżki terapeutycznej, gdzie harmonogram spotkań zostanie dostosowany indywidualnie do potrzeb uczestników.

II. Odpłatność za spotkania:

  1. Indywidualna konsultacja – 200 złotych.
  2. Terapia indywidualna – 150 złotych za godzinę.
  3. Terapia grupowa – 100 złotych za godzinę.

III. Czas trwania terapii:

Czas trwania terapii zależy od wielu czynników, takich jak wiek uczestnika, rodzaj problemu oraz indywidualne predyspozycje biologiczne i psychologiczne. Spotkania grupowe odbywają się raz w miesiącu, rozpoczynając we wrześniu 2023, a ostatnie spotkanie odbywa się w sierpniu 2024 roku. Cały cykl spotkań terapeutycznych obejmuje 12 miesięcy – czyli łącznie 12 spotkań.

O nas

Nasi doświadczeni terapeuci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii jąkania. Pracujemy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi, aby pomóc im pokonać trudności z płynnością mowy i poprawić jakość ich komunikacji. Nasze podejście opiera się na empatii, wsparciu psychologicznym i indywidualnym podejściu do każdego pacjenta.

Terapia jąkania jest prowadzona przez doświadczony zespół Fundacji „Powiemy To”, która już od 2016 roku zapewnia kompleksowe wsparcie dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Spotkania odbywają się w Lublinie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To” oraz w Społecznej Przychodni Specjalistycznej.

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

Psycholog, logopeda - neurologopeda - balbutolog

 

Jestem założycielem Fundacji „Powiemy To”. Posiadam  osobiste doświadczenie w jąkaniu.

Pracuje jako psycholog, logopeda – neurologopeda – balbutolog. Ukończyłem studia  podyplomowe z oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

W latach 2007 – 2017 współpracowałem z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się  „Ostoja” w organizacji turnusów, zjazdów, grupy samopomocy dla osób z jąkaniem.

Od 2014 do 2020 roku współpracowałem z Unwersytetem Śląskim w Katowicach. Aktywnie brałem udział w 3 miedzynarodowych konferencjach na temat zaburzeń płynnoci w mowie, oraz w szkoleniach i warsztatach u polskich i zagranicznych specjalistów:

o9.2018. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Szkolenie behawioralno-poznawcze strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu, Dr Kurt Eggers.

09.2017-10.2017. Gabinet Terapii Mowy Tugi. Gabinet Psychologa Klinicznego Spotkanie. Szkolenie: Terapia osób jąkających się w nurcie modyfikacji. Idea wystarczająco płynnej mowy, u Lucyny Jankowskiej – Szafarskiej i dr Jagody Tuchowskiej.

01.2017. The Michael Palin Centre in London/Centrum Logopedyczne w Katowicach, Szkolenie Palin-PCI, Terapia interakcyjna rodzin-dziecko, u dr Katarzyny Węsierskiej,

09.2016. Uniwersytet Śląski w Katowicach/The Michael Palin Centre in London, Warsztat-Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym, u Jane Harley.

10.2015.  Centrum Logopedyczne w Katowicach, Szkolenie Mini-Kids-terapia jąkania małego dziecka, Peter Schneider.

09.2014.  Instytut Biofeedbacku i Noo-psychosomatyki, Kurs z logoterapii u prof. zw dr hab Dr h. c Kazimierza Popielskiego.

W 2014 roku w Lublinie z mojej inicjatywy powstała Fundacja „Powiemy To” a w 2019 roku Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Powiemy To”. Od 9 grudnia 2022 Fundacja „Powiemy To” posiada status przedsiębiorstwa społecznego.

Misja

Misją naszej Specjalistycznej Poradni Terapii Jąkania jest pomaganie osobom jąkającym się w poprawie jakości ich komunikacji. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej opieki, wsparcia psychologicznego i terapii, która uwzględnia indywidualne potrzeby pacjenta. Dążymy do tego, aby każda osoba jąkająca się miała szansę na rozwijanie swojego potencjału komunikacyjnego i pełne uczestnictwo w społeczeństwie.

W ramach naszej misji:

Oferujemy profesjonalną diagnozę i ocenę: Przeprowadzamy dokładną diagnozę jąkania, aby zrozumieć specyficzne trudności pacjenta i dostosować terapię do jego potrzeb. Nasza ocena obejmuje zarówno aspekty biologiczne, lingwistyczne, jak i psychologiczne jąkania.

Dostarczamy spersonalizowaną terapię jąkania: Tworzymy indywidualne plany terapeutyczne, uwzględniające wiek, stopień nasilenia jąkania i cele pacjenta. Nasze terapie koncentrują się na rozwijaniu płynności mowy, redukcji lęków związanych z jąkaniem i budowaniu pewności siebie w komunikacji.

Zapewniamy terapię grupową: Organizujemy sesje terapeutyczne w grupach, aby umożliwić pacjentom interakcję z innymi osobami jąkającymi się. Terapia grupowa daje możliwość dzielenia się doświadczeniami, wzajemnego wsparcia i rozwoju umiejętności komunikacyjnych w przyjaznym środowisku.

Edukujemy pacjentów i ich rodziny: Wspieramy pacjentów i ich bliskich poprzez udzielanie informacji na temat jąkania, technik radzenia sobie z trudnościami oraz metod wspomagających rozwój płynności mowy w codziennym życiu.

Prowadzimy badania i rozwijamy naszą wiedzę: Angażujemy się w badania naukowe dotyczące jąkania, aby rozwijać naszą wiedzę i skuteczność terapii. Współpracujemy z innymi specjalistami i uczestniczymy w konferencjach naukowych, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie terapii jąkania.

Nasza misja jest napędzana dążeniem do eliminacji przeszkód komunikacyjnych i poprawy jakości życia osób jąkających się. Pragniemy być wsparciem dla nich w ich drodze do osiągnięcia wysokiej jakości mowy i komunikacji, pewności siebie i pełnej integracji społecznej.

Wizja

Nasza wizja dla Specjalistycznej Poradni Terapii Jąkania opiera się na stworzeniu społeczeństwa, w którym osoby jąkające się są w pełni zaakceptowane, wspierane i mają równe szanse na rozwijanie swojego potencjału komunikacyjnego. Pragniemy, aby jąkanie było rozumiane jako różnorodność w sposobie mówienia, a nie jako ograniczenie.

W ramach naszej wizji:

Chcemy podnosić świadomość społeczeństwa: Dążymy do tego, aby jąkanie było rozumiane jako naturalna różnorodność w sposobie mówienia. Działamy na rzecz edukacji społeczeństwa, eliminowania stereotypów i uprzedzeń związanych z jąkaniem oraz promowania akceptacji i empatii wobec osób jąkających się.

Pragniemy zapewnić kompleksową opiekę dla osób jąkających się: Nasza poradnia będzie nadal rozwijać się i doskonalić w zakresie diagnozy, terapii i wsparcia dla osób jąkających się. Będziemy stosować najnowsze metody terapeutyczne i technologie, aby zapewnić skuteczną i indywidualizowaną opiekę dla naszych pacjentów.

Chcemy tworzyć bezpieczne przestrzenie terapeutyczne: Naszym celem jest zapewnienie pacjentom otoczenia wolnego od presji i lęków związanych z jąkaniem. Tworzymy bezpieczne przestrzenie terapeutyczne, w których nasi pacjenci mogą swobodnie wyrażać się, praktykować swoje umiejętności komunikacyjne i budować pewność siebie.

Dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia: Jako poradnia, dążymy do nieustannego rozwoju naszych terapeutów poprzez szkolenia, badania i wymianę wiedzy z innymi specjalistami. Chcemy być na czele nowych odkryć i innowacji w dziedzinie terapii jąkania, aby zapewnić naszym pacjentom najlepsze możliwe rezultaty.

Pragniemy budować sieć wsparcia: Wierzymy w siłę współpracy i budowania silnej sieci wsparcia dla osób jąkających się. Będziemy współpracować z innymi specjalistami, organizacjami społecznymi i społecznością lokalną, aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla naszych pacjentów i ich rodzin.

Nasza wizja to społeczeństwo, w którym każdy człowiek ma szansę na swobodne i pełne uczestnictwo w komunikacji. Chcemy, aby osoby jąkające się miały możliwość rozwijania swojego potencjału.

Nasza oferta

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla dzieci i osób dorosłych z niepłynnością w mowie i jąkaniem.

Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu i holistycznych programów terapeutycznych. Pracujemy z rodzicami, prowadzimy spotkania i konsultacje indywidualne oraz grupy terapeutyczne.

Konsultacje indywidualne dla rodziców z dziećmi z niepłynnością w mowie i z jąkaniem

Konsultacje indywidualne dla osób dorosłych

Indywidualna terapia jakania dla dzieci (z udziałem rodziców)

Grupowa terapia jąkanie dla dzieci (z udziałem rodziców)

Indywidualna terapia jąkania dla dorosłych

Grupowa terapia jąkania dla dorosłych

Nasze placówki w Lublinie

Telefon: 609 918 388

E-mail: kontakt@jakanieterapia.eu